11 abril 2006

A outra dimensión do Irmanamento


Paul Tillich e J.L. Borges: lecturas obrigatorias, símbolo do Irmanamento. Porque non todo van ser maratóns espidas... Tres chang-pais!!!