30 agosto 2006

"Pongamos que hablo de Padín"Agora que Plutón non é un planeta / Agora que Galiza non ten verdín / Agora que a Novena é centenaria / Pongamos que hablo de Padín

Agora que se van os jodechinchos/ Agora que non hai Guardia Civil / Agora que Mirás se ha real-izado / Pongamos que hablo de Padín

Agora que Carregal foi exaltado/ Agora que Magdalena xa é daquí/ Agora que Rivbeira xa ten parking/ Pongamos que hablo de Padín

Agora que o Termo xa é famoso/ Agora que xa todos queren vir/ Agora que Vladimir está connosco/ Pongamos que hablo de Padín

(copipasteo de paleon.net/blog. Grazas compañeiro!)

Ningún comentario: